Dochowaj należytej staranności

Weryfikuj rachunki bankowe (Biała Lista)

Twórz historię swoich kontrahentów

Dochowaj należytej staranności

Weryfikuj rachunki bankowe (Biała Lista)

Twórz historię swoich kontrahentów

DLACZEGO VAT CHECKER?

Każda firma w Polsce powinna sprawdzać status VAT swoich kontrahentów. Nowelizacja ustawy o VAT stworzyła narzędzia umożliwiające organom wykreślanie podatników z rejestru bez informowania ich o tym. Organy podatkowe usuwają z rejestru kilkadziesiąt tysięcy podmiotów rocznie. Warto sprawdzić, czy Twoi kontrahenci nie znajdują się wśród nich.

Ogranicz ryzyka związane z przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

SPEŁNIA WYMOGI

narzędzie pomocne
w raportowaniu schematów podatkowych

BIAŁA LISTA

sprawdzenie rachunków bankowych jest automatyczne i trwa kilka minut

BEZPIECZEŃSTWO

sprawdzając kontrahenta zgodnie z danymi z Białej Listy unikniesz negatywnych konsekwencji

PROSTA OBSŁUGA

panel użytkownika jest prosty, intuicyjny – zobacz video!

KOMPLEKSOWOŚĆ

weryfikuj kontrahentów w oparciu o wszystkie dostępne informacje

JAK DZIAŁA VAT CHECKER?

TO PROSTE ZALOGUJ SIĘ NA SWOJE INDYWIDUALNE KONTO

WGRAJ PLIK Z NUMERAMI NIP KONTRAHENTÓW

UZYSKAJ WYGENEROWANY RAPORT
Z AKTUALNYM STATUSEM PRZEDSIĘBIORCY

Przygotowane przez nas narzędzie VATchecker.pl umożliwia automatyczną weryfikację wielu kontrahentów jednocześnie pod kątem ustalenia:

  • statusu podatnika VAT,
  • statusu zarejestrowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE),
  • statusu rachunków bankowych pod kątem ich obecności w systemie KAS
  • wszystkich danych spółek prawa handlowego i ich aktualnego statusu w KRS,
  • aktualnego statusu przedsiębiorcy wynikającego z zapisów CEIDG.

Wszystkie informacje pobierane są na bieżąco w oparciu o dane z oficjalnej wyszukiwarki prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz w oparciu o dane z oficjalnego systemu wymiany informacji o VAT – VIES Komisji Europejskiej.

Dzięki korzystaniu z VATchecker.pl poprzez przesłanie listy z numerami NIP kontrahentów jesteś w stanie w błyskawicznym czasie zweryfikować aktualny status VAT przedsiębiorcy.

ZALETY KORZYSTANIA Z VAT CHECKER

  W jednym miejscu zebrane informacje pozwalające zweryfikować kontrahentów w kontekście obowiązków podatkowych na gruncie przepisów ustaw podatkowych, w tym VAT, CIT/PIT oraz Ordynacji podatkowej (MDR)
  Weryfikacja rachunków bankowych oraz aktualnych statusów kontrahentów
  Brak limitów sprawdzeń – Ty decydujesz ile i z jaką częstotliwością chcesz weryfikować kontrahentów   
  Dane kontrahenta pobierane na podstawie załączonych numerów NIP
  Automatyczna i wielokrotna weryfikacja statusu VAT kontrahenta oraz weryfikacji numerów VAT UE z systemu VIES
  Import danych z programu Excel lub z JPK
  Program sam za Ciebie usunie powielające się numery
  Brak ograniczeń w zakresie ilości kontrahentów poddanych weryfikacji
  Szybka i prosta możliwość weryfikacji
  Generowanie w dowolnym momencie raportu z aktualnym statusem kontrahenta, datą wysłania zapytania oraz unikalnym numerem zapytania na potrzeby VIES (raport stanowi dowód dokonania przez podatnika weryfikacji kontrahentów na potrzeby VAT)

Dochowaj należytej staranności

Zyskaj czas i oszczędź pieniądze

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Z dniem 1 września 2019 r. funkcjonuje jeden wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Znajdują się w niej m.in. informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Rachunki, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). 

Zapłata na rachunek niezgłoszony w Wykazie będzie wiązać się z sankcjami, w tym pozbawiony zostanie prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Dodatkowo w ustawie VAT znajdują się regulacje w zakresie możliwości odmowy rejestracji podatnika czynnego oraz rozszerzono przypadki wykreślenia z rejestru podatników czynnych VAT. Praktyka wskazuje, że organy skarbowe nie informują podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT. W takim wypadku nieświadomy utraty statusu podmiot nadal będzie wystawiał swoim kontrahentom faktury VAT – wzrasta wówczas ryzyko rozliczeń podatkowych zarówno podmiotu sprzedającego, jak i nabywającego towary lub usługi. Praktyka polskich organów skarbowych wskazuje na to, iż obowiązek weryfikacji statusu VAT spoczywa na przedsiębiorcy.

Ponadto, jednym z elementów uzgodnienia podlegającego raportowaniu jako schemat podatkowy jest występowanie nieprzejrzystej struktury własności prawnej. VATchecker.pl zbiera w jednym miejscu informacje pozwalające zweryfikować kontrahentów w kontekście obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR.

Zgodnie z ustawą VAT oraz aktualną praktyką organów skarbowych sprawdzenie statusu VAT kontrahenta jest istotne w sytuacji: 

  • odliczenia podatku naliczonego (brak prawa do odliczenia w sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący),
  • zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”.

W ostatnich latach obserwuje się zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że uczestnikami tego procederu mogą stać się także uczciwi, lecz nieostrożni przedsiębiorcy, którzy narażają się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe ich prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z tym, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie doradztwa podatkowego oraz mając na uwadze bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych naszych klientów przygotowaliśmy narzędzie o nazwie VATchecker.pl umożliwiające kontrolę rachunków bankowych oraz obecnego statusu VAT, VAT UE kontrahenta w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Oszczędzaj czas.

Weryfikacja tysiąca kontrahentów
trwa kilka minut.

O NAS

TLS Tax Technology Sp. z.o.o. to podmiot dedykowany do tworzenia i rozwoju narzędzi technologicznych wsparcia biznesu w obszarze podatków.

TLS tworzą licencjonowani doradcy podatkowi posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w największych firmach doradztwa podatkowego w Polsce oraz we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi. Naszym założeniem jest świadczenie usług doradztwa podatkowego na najwyższym poziomie oraz bliska współpraca z klientem. Osobiście zawsze stawiamy na dobre relacje z ludźmi.

Zawsze mamy jakiś pomysł na to, co można zrobić z danym zagadnieniem. Podchodzimy elastycznie i staramy się, aby nasze sugestie były możliwie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji i potrzeby Klienta.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

KONTAKT

Aby uzyskać więcej informacji w zakresie funkcjonowania programu lub aby uzyskać dostęp do oprogramowania VATchecker.pl skontaktuj się z nami.

Piotr Bardadyn

Account Manager

tel. +48 663 205 249

TLS Tax Technology Sp. z o.o.
Legnicka Business House | ul. Legnicka 56 | 54-204 Wrocław
NIP: PL8952104946 | REGON: 365869376 | KRS: 0000681183 | Kapitał zakładowy 5 000,00 ZŁ
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Szybki kontakt!
+
Wyślij!