Zyskaj czas i zarządź swoim ryzykiem podatkowym.

Już dziś sprawdź status VAT oraz VAT UE swojego kontrahenta.

DLACZEGO VAT CHECKER?

JAK DZIAŁA VAT CHECKER?

Przygotowane przez nas narzędzie VAT CHECKER umożliwia automatyczną weryfikację wielu kontrahentów jednocześnie pod kątem ustalenia:

  • statusu czynnego podatnika VAT,
  • statusu zarejestrowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE).

Wszystkie informacje pobierane są na bieżąco w oparciu o dane z oficjalnej wyszukiwarki Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz w oparciu o dane z oficjalnego systemu wymiany informacji o VAT –  VIES Komisji Europejskiej.

Dzięki korzystaniu z VAT CHECKER poprzez przesłanie listy z numerami NIP kontrahentów jesteś w stanie w błyskawicznym czasie zweryfikować aktualny status VAT przedsiębiorcy.

ZALETY KORZYSTANIA Z VAT CHECKER

  Możliwość pobierania wszystkich danych kontrahenta na podstawie załączonych numerów NIP
Możliwość automatycznej i wielokrotnej weryfikacji statusu VAT kontrahenta oraz weryfikacji numerów VAT UE z systemu VIES
Dane do programu importowane są z pliku formacie excel lub JPK
Nie ma konieczności usuwania powielających się numerów – program sam zrobi to za Ciebie
Brak ograniczeń w zakresie ilości kontrahentów poddanych weryfikacji
Możliwość wygenerowania w dowolnym momencie raportu z aktualnym statusem kontrahenta oraz datą wysłania zapytania na stronę MF z dokładnością co do sekundy (załączony do deklaracji VAT raport stanowić może dowód dokonania przez podatnika weryfikacji kontrahentów na potrzeby VAT).
Możliwość weryfikacji jest szybka oraz prosta i następuje w kilku krokach.

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do ustawy VAT regulacje w zakresie możliwości odmowy rejestracji podatnika czynnego oraz rozszerzono przypadki wykreślenia z rejestru podatników czynnych VAT.

Praktyka wskazuje, że organy skarbowe nie informują podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT. W takim wypadku nieświadomy utraty statusu podmiot nadal będzie wystawiał swoim kontrahentom faktury VAT – wzrasta wówczas ryzyko rozliczeń podatkowych zarówno podmiotu sprzedającego, jak i nabywającego towary lub usługi. Praktyka polskich organów skarbowych wskazuje na to, iż obowiązek weryfikacji statusu VAT spoczywa na przedsiębiorcy.

Zgodnie z ustawą VAT oraz aktualną praktyką organów skarbowych sprawdzenie statusu VAT kontrahenta jest istotne w sytuacji:

  • odliczenia podatku naliczonego (brak prawa do odliczenia w sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący)
  • skorzystania z mechanizmu odwrotnego obciążenia (zastosowanie rozliczenia według mechanizmu odwrotnego obciążenia jest możliwe wyłącznie dokonując transakcji z czynnym podatnikiem podatku VAT),
  • zastosowania tzw. „ulgi na złe długi”.

W ostatnich latach obserwuje się zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że uczestnikami tego procederu mogą stać się także uczciwi, lecz nieostrożni przedsiębiorcy, którzy narażają się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe ich prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z tym, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie doradztwa podatkowego oraz mając na uwadze bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych naszych klientów przygotowaliśmy narzędzie o nazwie VAT CHECKER umożliwiające kontrolę obecnego statusu VAT oraz VAT UE kontrahenta w sposób zautomatyzowany.

O NAS

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. to założona w 2016 r. wyspecjalizowana butikowa spółka doradztwa podatkowego – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545.

TLS tworzą licencjonowani doradcy podatkowi posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w największych firmach doradztwa podatkowego w Polsce oraz we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi.

Naszym założeniem jest świadczenie usług doradztwa podatkowego na najwyższym poziomie oraz bliska współpraca z klientem. Osobiście zawsze stawiamy na dobre relacje z ludźmi.

Zawsze mamy jakiś pomysł na to, co można zrobić z danym zagadnieniem. Podchodzimy elastycznie i staramy się, aby nasze sugestie były możliwie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji i potrzeby Klienta.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

KONTAKT

Aby uzyskać więcej informacji w zakresie funkcjonowania programu lub aby uzyskać dostęp do oprogramowania VAT CHECKER skontaktuj się z nami.

tel. +48 71 307 33 77

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Legnicka Business House
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

12 + 14 =

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545
Siedziba Spółki: ul. Bolesława Krzywoustego 105 lok. 20 | 51-166 Wrocław
Biuro: Legnicka Business House | ul. Legnicka 56 | 54-204 Wrocław
NIP: PL8971765531 | REGON: 021299037 |KRS: 0000359143
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego